Pornchai Aksornchu Law Office


รับว่าความทั่วราชอาณาจักรพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านกฎหมายโดยทนายมากประสบการณ์

และมีความเชี่ยวชาญในสาขากฎหมายเฉพาะด้าน

 

คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกความมาเป็นอันดับหนึ่ง

ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา

และรักษาความลับของลูกความคือสิ่งสำคัญที่สุด


ปรึกษาทนายหรือต้องการจ้างทนาย รับว่าความ ฟ้องร้อง คดีแพ่ง คดีอื่นๆ

ทักแชทไลน์ หรือ โทร ได้เลยครับ

Pornchai Aksornchu

นายพรชัย อักษรชู


ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ ๗๒ จากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์

 

ให้บริการปรึกษากฎหมาย พร้อมแนวทางการดำเนินคดี เริ่มต้น 500 บาท

 

ปรึกษาเบื้องต้นฟรี 15 นาที

รับว่าความ และต่อสู้คดีแพ่ง 


คดีว่าด้วยสัญญา

• สัญญากู้

• สัญญาจ้างทำของ

• สัญญาจ้างแรงงาน

• สัญญาซื้อขาย

• สัญญาจะซื้อจะขาย และอื่น ๆ

 

คดีครอบครัว 

• รับรองบุตร

• ฟ้องหย่า

• ฟ้องชู้และเรียกค่าเสียหาย

คดีเกี่ยวกับที่ดิน

• ฟ้องเรียกคืนที่ดิน

• ฟ้องขับไล่

• ครอบครองปรปักษ์

• ภาระจำยอม

• ทางจำเป็นหรือที่ดินตาบอด และอื่น ๆ


คดีละเมิด

• อุบัติเหตุ

• ประกันภัย

• ฟ้องเรียกค่าเสียหาย
 

คดีมรดก

• ยื่นขอจัดการมรดก

• ฟ้องแบ่งทรัพย์มรดก
• ผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดก

รับว่าความแก้ต่างคดีผู้บริโภค


• คดีเช่าซื้อรถยนต์

• รถมอเตอร์ไซค์

• คดีบัตรเครดิต
• คดีสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน คอนโด และอื่น ๆ

รับปรึกษาว่าความคดีอาญา


• หมิ่นประมาท , หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
• ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย
• ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ , ชิงทรัพย์ , ปล้นทรัพย์ , ยักยอกทรัพย์ ฯลฯ

 

รับทำคำรับรองลายมือชื่อ

(Notary public)


รับร่างเอกสารทางกฎหมาย 

• ร่างสัญญาต่าง ๆ ให้ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย
• รับส่งเอกสารทวงหนี้ (Notice) เริ่มต้นฉบับละ ๕๐๐ บาท
• รับร่างหนังสือร้องทุกข์ และติดตามผลคดี
• รับทำพินัยกรรมสืบทรัพย์ - บังคับคดี

ประนอมหนี้ชั้นบังคับคดี

• ยื่นคำร้องขัดทรัพย์
• ยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์

 

เราจะปกป้องคุณด้วยกฎหมายอย่างทนายความมืออาชีพ

ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องคุณจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย